Collectie: Scoleciet

Scoleciet is een vrij onbekende en zeldzame edelsteen die de werking van andere edelstenen versterkt.

Deze witte edelsteen is opgebouwd uit onder andere calcium, aluminium en zeosiet. Een samengesteld mineraal met een zuivere, intense vibratie die als een versterkende antenne werkt voor de werking van andere edelstenen die binnen zijn energieveld aanwezig zijn.